PDF Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và

Tin đăng trong 'Research Methods, Phương pháp nghiên cứu' bởi mod_luong, Cập nhật cuối: 22/11/2022.

 1. mod_luong

  mod_luong Moderator Staff Member Quản trị viên Thành viên VIP

  Tham gia :
  09/10/2019
  Bài viết:
  3.610
  Lượt thích:
  92
  Điểm thành tích:
  33.257
  [​IMG]

  Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh

  MỤC LỤC
  LỜI NHÀ XUẤT BẢN ............................................................................ 3
  LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................... 5
  MỤC LỤC .............................................................................................. 11
  Phần thứ nhất
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI VỀ NỘI DUNG
  CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ............................. 19
  A. TIẾP CẬN TỪ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC ........................................ 21
  BÀN VỀ TÍNH HAI MẶT TRONG HỆ THỐNG TRIẾT HỌC
  CỦA HEGEL ........................................................................................... 23
  ThS Trần Ngọc Chung
  TỪ LÝ LUẬN CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ VAI TRÒ
  CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI LỊCH SỬ ĐẾN VAI TRÒ CỦA ĐẠI
  TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG CHIẾN THẮNG ĐIỆN
  BIÊN PHỦ 1954 ...................................................................................... 29
  ThS Trần Ngọc Chung
  PHÂN TÂM HỌC ỨNG DỤNG - MỘT CON ĐƯỜNG ĐANG
  RỘNG MỞ............................................................................................... 35
  TS Nguyễn Thị Bích Hằng
  ThS Đào Thị Thuý
  GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA TRANG
  TỬ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM .................................... 45
  PGS.TS Đoàn Đức Hiếu
  TS Ngô Quang Tuệ
  QUAN NIỆM VÔ VI CỦA TRANG TỬ VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ
  MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY ................................................................... 56
  PGS.TS Đoàn Đức Hiếu
  TS Ngô Quang Tuệ
  12
  LUẬN BÀN TRIẾT LÝ “VÔ VI NHI TRỊ” CỦA ĐẠO GIA ................ 66
  PGS.TS Đoàn Đức Hiếu
  TS Ngô Quang Tuệ
  TƯ TƯỞNG VỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC KHAI
  SÁNG PHÁP ........................................................................................... 75
  PGS.TS Đoàn Đức Hiếu
  ThS Trần Ngọc Chung
  MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VÀ TỰ NHIÊN TRONG
  TÁC PHẨM “BIỆN CHỨNG CỦA TỰ NHIÊN” .................................. 81
  PGS.TS Đoàn Đức Hiếu
  ThS Trần Văn Vĩ
  TIẾP CẬN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TỪ GÓC ĐỘ QUY
  LUẬT MÂU THUẪN ............................................................................. 86
  ThS Nguyễn Thị Hoa Kiều
  TINH THẦN NHẬP THẾ TỪ “CƯ TRẦN LẠC ĐẠO” CỦA
  PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐẾN “CƯ NHO MỘ
  THÍCH” CỦA CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU....................................... 91
  ThS Lê Bình Phương Luân
  QUAN NIỆM VỀ TRỜI VÀ QUỶ THẦN TRONG TRIẾT HỌC
  TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI......................................................................... 99
  ThS Lê Bình Phương Luân
  TRIẾT LÝ TRUNG DUNG CỦA NHO GIÁO SƠ KỲ ....................... 108
  ThS Trần Hữu Thượng
  ẢNH HƯỞNG TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA ĐẠO GIA ĐỐI VỚI
  CÁCH XỬ THẾ CỦA CON NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ TƯ
  TƯỞNG VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XV - XVIII ................................... 117
  TS Ngô Quang Tuệ
  B. TIẾP CẬN LÝ LUẬN VỀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
  CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .......................................... 129
  ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
  ĐƯỢC BẮT ĐẦU TỪ CUỐI THẾ KỶ XX ......................................... 131
  TS Nguyễn Đình Cả
  ThS Hoàng Thị Mỹ Nhân
  13
  CHÍNH SÁCH CỦA MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN ĐỐI
  VỚI CÔNG NHÂN Ở CÁC ĐÔ THỊ MIỀN NAM TRONG CHIẾN
  TRANH ĐẶC BIỆT (1961-1965) ......................................................... 135
  ThS Nguyễn Thị Thu Hà
  TS Nguyễn Thị Thanh Huyền
  ThS Nguyễn Thị Phương
  VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI
  ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG VÀO
  GIẢNG CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ
  TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM ............................... 143
  TS Trần Văn Hiếu
  NHẬN THỨC VỀ THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH
  HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY ............... 150
  ThS Nguyễn Thị Hoa
  ThS Dư Thị Huyền
  TÌM HIỂU SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
  VIỆT NAM HIỆN NAY ........................................................................ 155
  ThS Dư Thị Huyền
  TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CƯƠNG LĨNH VỀ SỨ
  MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN .............................. 168
  ThS Nguyễn Thị Phương
  C. TIẾP CẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH .................................... 173
  SUY NGHĨ VỀ MỘT NHÂN CÁCH LỚN – NHÂN CÁCH LUẬN
  CÁCH MẠNG NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH ...................... 175
  ThS Trương Thị Mỹ Châu
  NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC TRONG TƯ TƯỞNG VỀ ĐẠI ĐOÀN
  KẾT DÂN TỘC CỦA HỒ CHÍ MINH ................................................. 179
  ThS Trương Thị Mỹ Châu
  VẬN DỤNG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” CỦA
  CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO BÀI GIẢNG “CHỦ TRƯƠNG
  XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIAI
  ĐOẠN HIỆN NAY” .............................................................................. 185
  ThS Nguyễn Thị Hiền
  14
  BÁC HỒ VỚI “THẾ HỆ TRÍ THỨC VÀNG” VIỆT NAM TRONG
  SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ MỚI ..................... 192
  ThS Nguyễn Thị Hiền
  QUAN ĐIỂM BIỆN CHỨNG VỀ TRÍ THỨC TRONG TƯ
  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ....................................................................... 202
  PGS.TS Đoàn Đức Hiếu
  ThS Trần Văn Vĩ
  VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII VÀO GIẢNG DẠY MÔN
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ................................................................ 209
  ThS Lê Thị Thúy Hương
  VÀI Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  GIẢNG DẠY, HỌC TẬP MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ....................................................... 213
  ThS Nguyễn Hoàng Minh
  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC GIẢNG
  DẠY CHUYÊN ĐỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG
  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG .............................................. 218
  ThS Nguyễn Thị Tuyết Nga
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG
  SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI .............................. 224
  TS Nguyễn Thế Phúc
  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI CĂN
  BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG GIAI
  ĐOẠN HIỆN NAY Ở NƯỚC TA ......................................................... 232
  TS Thái Ngọc Tăng
  VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỐI QUAN HỆ
  BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG SỰ
  NGHIỆP ĐỔI MỚI XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY ............... 238
  TS Thái Ngọc Tăng
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC,
  LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG
  HỒ CHÍ MINH ...................................................................................... 243
  TS Nguyễn Thị Tùng
  ThS Hoàng Nam Hưng
  15
  D. TIẾP CẬN VỀ CON NGƯỜI, VĂN HÓA, XÃ HỘI .................. 251
  VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN
  THỐNG CHO SINH VIÊN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
  TRƯỜNG HIỆN NAY .......................................................................... 253
  TS Phan Thị Hà
  NHỮNG MẶT TIÊU CỰC CỦA TÔN GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC
  NGÀY NAY DƯỚI GÓC NHÌN CỦA PHÂN TÂM HỌC .................. 261
  TS Nguyễn Thị Bích Hằng
  TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC
  QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở VIỆT
  NAM HIỆN NAY .................................................................................. 271
  Nguyễn Hoàng Hưng
  MÂU THUẪN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC
  NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CỦA ĐỘI
  NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC
  THIỂU SỐ Ở HÀ GIANG HIỆN NAY ................................................ 279
  Nguyễn Hoàng Hưng
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI THEO QUAN ĐIỂM
  CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – TỪ LÝ LUẬN ĐẾN
  THỰC TIỄN .......................................................................................... 290
  ThS Thái Thị Khương
  QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
  TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY .................... 299
  ThS Thái Thị Khương*
  GIẢNG DẠY NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC THEO HƯỚNG TIẾP
  CẬN CDIO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM .. 309
  ThS Nguyễn Thị Như Thúy
  MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁI ĐẸP NGHỆ THUẬT VÀ GIÁO DỤC
  THẨM MỸ TRONG XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM
  PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN ................................................................. 316
  ThS Đặng Thị Minh Tuấn
  16
  Phần thứ hai
  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – LÝ LUẬN VÀ
  THỰC TIỄN ......................................................................................... 325
  A. LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ......... 327
  VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN
  THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG
  DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG
  SẢN VIỆT NAM ................................................................................... 329
  TS Phan Thị Phương Anh
  ĐỂ CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  TRỞ NÊN HẤP DẪN HƠN ĐỐI VỚI SINH VIÊN ............................. 337
  TS Phạm Văn Búa
  MỘT SỐ SUY NGHĨ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  ĐÀO TẠO MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY ............... 343
  ThS Nguyễn Văn Đạo
  ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
  CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI
  HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .......................................................... 349
  PGS.TS Đoàn Đức Hiếu
  ThS Phùng Thế Anh
  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN
  NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -
  LÊNIN ................................................................................................... 356
  TS Võ Nguyễn Hoài Như
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI
  CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG
  YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HIỆN NAY ................... 364
  ThS Nguyễn Văn Linh
  VẬN DỤNG ĐA DẠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỂ
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI GIẢNG CÁC MÔN LÝ LUẬN
  CHÍNH TRỊ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY ..................... 372
  ThS Phạm Thị Phương Thanh
  17
  GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY VÀ
  HỌC TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ
  NGHĨA MÁC-LÊNIN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ
  XII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI TOÀN
  DIỆN GIÁO DỤC ................................................................................. 380
  ThS Tạ Thị Thùy
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KIỂM
  TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HÌNH THỨC TIỂU LUẬN ......................... 386
  ThS Tạ Thị Thùy
  MỘT SỐ YÊU CẦU DẠY VÀ HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐÁP
  ỨNG CHUẨN ĐẦU RA THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI CÁC
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT HIỆN NAY ........................ 389
  ThS Vũ Tuấn
  TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG, PHƯƠNG
  PHÁP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN
  HIỆN NAY ............................................................................................ 396
  TS Đàm Trọng Tùng
  B. THỰC TIỄN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở
  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ..................................... 403
  SƠ KẾT 03 NĂM CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỔI MỚI PHƯƠNG
  PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BẰNG HÌNH THỨC THI TIỂU
  LUẬN ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT Ở KHOA LÝ
  LUẬN CHÍNH TRỊ ............................................................................... 405
  ThS Phùng Thế Anh
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HỨNG THÚ CỦA SINH
  VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH
  MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ................................... 409
  ThS Lê Quang Chung
  ThS Lê Nhựt Tâm
  TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP
  GIẢNG DẠY PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI HỌC
  TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
  CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY .................... 413
  ThS Lê Quang Chung
  18
  THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ
  MINH THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ ....................................................... 418
  ThS Lê Thị Thúy Hương
  ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG .................................................................. 424
  ThS Nguyễn Thị Tuyết Nga
  KẾT HỢP DẠY HỌC SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP SEMINAR LÀ
  GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
  MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  SƯ PHẠM KỸ THUẬT HIỆN NAY .................................................... 430
  ThS Nguyễn Thị Phượng
  MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY
  HỌC ĐỐI VỚI HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .......................................................... 436
  ThS Hoàng Xuân Sơn
  THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP
  CẬN CDIO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP
  HCM – GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
  LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG NHU CẦU CÔNG
  NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ........................................................ 443
  ThS Nguyễn Thị Như Thúy
  ThS Tạ Thị Thùy
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG
  PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG THI CỬ BẰNG HÌNH
  THỨC TIỂU LUẬN .............................................................................. 448
  ThS Nguyễn Thị Như Thúy
  ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HÌNH THỨC
  TIỂU LUẬN TRONG ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ ĐỐI VỚI CÁC
  MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ .............................................................. 458
  ThS Đặng Thị Minh Tuấn
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này