Tham khảo BIẾN ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2013

Tin đăng trong 'Luận văn, luận án, Tài liệu tham khảo | Thesis' bởi admin, Cập nhật cuối: 19/06/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  9.831
  Lượt thích:
  18
  Điểm thành tích:
  87.899
  Luận văn thạc sĩ kinh tế:
  BIẾN ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2013
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Sự cần thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Đóng góp của luận văn đối với thực tiễn 4
  6. Kết cấu đề tài 4
  CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẠM PHÁT 5
  1.1. Tổng quan lý thuyết về lạm phát 5
  1.1.1. Khái niệm về lạm phát 5
  1.1.2. Phương pháp đo lường lạm phát 7
  1.1.2.1. Cách tính tỷ lệ lạm phát 8
  1.1.2.2. Các chỉ số đo lường lạm phát 8
  1.1.3. Phân loại lạm phát 13
  1.1.3.1. Phân loại lạm phát theo tốc độ tăng giá 13
  1.1.3.2. Phân loại lạm phát theo tính chất của lạm phát 14
  1.2. Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế 15
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát 18
  1.3.1. Nhóm các nhân tố thuộc về cầu 20
  1.3.2. Nhóm các nhân tố thuộc về cung 21
  1.3.3. Nhân tố tiền tệ 24
  1.3.4. Nhân tố “nhập khẩu lạm phát” 26
  1.3.5. Nhân tố kỳ vọng lạm phát 28
  CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2013 32
  2.1. Nguồn số liệu 32
  2.1.1. Số liệu về lạm phát 32
  2.1.2. Nguồn số liệu về các nhân tố vĩ mô ở Việt Nam ảnh hưởng đến lạm phát 36
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 37
  2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả 39
  2.2.2. Mô hình ARDL 39
  2.3. Đặc điểm biến động của lạm phát Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013 45
  2.3.1. Giai đoạn 2000 - 2003 46
  2.3.2. Giai đoạn 2004 - 2013 50
  2.4. Phân tích tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013 67
  2.4.1. Các nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến lạm phát ở Việt Nam 67
  2.4.1.1. Nhóm các nhân tố thuộc về cầu 67
  2.4.1.2. Nhóm các nhân tố thuộc về cung 73
  2.4.1.3. Nhân tố tiền tệ 75
  2.4.2. Mô hình phân tích thực nghiệm 79
  2.4.2.1. Xây dựng mô hình phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát 79
  2.5. Kiến nghị một số giải pháp 98
  2.5.1. Giải pháp trong ngắn hạn. 98
  2.5.2 Giải pháp về lâu dài 99
  KẾT LUẬN 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
  PHỤ LỤC 1 110
  PHỤ LỤC 2 112
  PHỤ LỤC 3 115
  PHỤ LỤC 4 117
   
  DOC: : Bạn cần để tải tài liệu
  Lần sửa cuối: 13/03/2020
  Đang tải...

Chia sẻ trang này