PDF Giáo trình tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử, PGS. TS. Nguyễn Thị Trường Giang

Tin đăng trong 'Khoa học xã hội, báo chí | Social Science' bởi mod_van, Cập nhật cuối: 19/12/2021.

 1. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member Quản trị viên

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  3.611
  Lượt thích:
  91
  Điểm thành tích:
  35.440
  [​IMG]
  Giáo trình tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử, PGS. TS. Nguyễn Thị Trường Giang

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời Nhà xuất bản 5
  MỞ ĐẦU ■ ■ 7
  Chương 1
  TỔNG QUAN VỀ DIẺN ĐÀN
  TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 11
  I. KHÁI NIỆM 11
  1. Diễn đàn và diễn đàn trên báo mạng điện tử 11
  2. Phân biệt diễn đàn trên báo mạng điện tử với một
  số hình thức trao đổi thông tin khác 16
  II. VAI TRÒ CỦA DIỄN ĐÀN TRÊN BÁO MẠNG
  ĐIỆN TỬ 19
  1. Diễn đàn trên báo mạng điện tử đáp ứng nhu cầu thông tin và góp phần định hướng dư luận
  xã hội 21
  2. Diễn đàn trên báo mạng điện tử tạo điều kiện cho công chúng chủ động tham gia vào quá trình truyền tin và nâng cao vai trò của công chúng, là biểu hiện quan trọng của dân chủ hóa trong đời
  sốhg xã hội 23
  3. Diễn đàn trên báo mạng điện tử là cầu nối giữa công
  chúng với công chúng, công chúng vối toà soạn 29
  264

  4. Diễn đàn trên báo mạng điện tử giúp toà soạn duy trì và thu hút lượng công chúng đông đảo, ổn định 33
  III. Sự KHÁC NHAU GIỮẠ DIỄN ĐÀN TRÊN BÁO
  MẠNG ĐIỆN TỬ VÀ DIỄN ĐÀN TRÊN CÁC LOẠI
  HÌNH BÁO CHÍ KHÁC 36
  1. Diễn đàn trên‘báo mạng điện tử và diễn đàn trên
  báo in - ‘ * 36
  2. Diễn đàn trên báo mạng điện tử và diễn đàn trên
  phát thanh, truyền hình 37
  IV. MỘT số ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG
  CỦA DIỄN ĐÀN TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ ở
  VIỆT NAM HIỆN NAY 40
  - 1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả 40
  2. Những thành công và hạn chế của diễn đàn trên báo
  mạng điện tử ở Việt Nam trong thời gian qua 42
  Câu hỏi thảo luận - , . 51
  Câu hỏi ôn tập Ạ 52
  Chương 2
  CÁC HÌNH THỨC DIỄN ĐÀN
  TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 53
  I. DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN TRỰC TIẾP 53
  1. Khái niệm diễn đàn trực tuyến trực tiếp 53
  2. Các hình thức diễn đàn trực tuyến trực tiếp 58
  3. Khái quát về những ưu điểm và hạn chế của diễn
  đàn trực tuyến trực tiếp 78
  II. DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN KHÔNG TRựC TIẾP 82
  1. Khái niệm diễn đàn trực tuyến không trực tiếp 82
  2. Các hình thức của diễn đàn trực tuyến không trực tiếp 83
  265

  3. Khái quát về những ưu điểm và hạn chế của diễn
  đàn trực tuyến không trực tiếp 105
  Bài tập thực hành 108
  Câu hỏi ôn tập 108
  Chương 3
  ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC THÀNH PHAN
  CỦA DIỄN ĐÀN TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 110
  I. ĐẶC ĐIỂM CỦA DIỄN ĐÀN TRÊN BÁO MẠNG
  ĐIỆN TỬ 110
  1. Đặc điểm của diễn đàn trực tuyến trực tiếp 110
  2. Đặc điểm của diễn đàn trực tuyến không trực tiếp 128
  II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA DIỄN ĐÀN TRÊN BÁO
  MẠNG ĐIỆN TỬ 136
  • 1. Các thành phần của diễn đàn trực tuyến trực tiếp 136
  2. Các thành phần của diễn đàn trực tuyến không
  trực tiếp 152
  Câu hỏi thảo luận • 165
  Bài tập thực hành 166
  Câu hỏi ôn tập 166
  Chương 4
  CÁCH THỨC TỔ CHỨC DIẺN ĐÀN
  TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 167
  I. ĐIỂU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN 167
  II. CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DIỄN ĐÀN 174
  1. Chủ tọa 174
  2. Êkíp tổ chức 184
  3. Khách mời 185
  4. Công chúng 186
  III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN 190
  266

  1. Công đoạn xây dựng kế hoạch 190
  2. Các công đoạn khác • 192
  Câu hỏi thảo luận 258
  Bài tập thực hành 259
  Câu hỏi ôn tập ' 259
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 260
  267
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này