DOC Giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần và Xây dựng Vinaconex 15

Tin đăng trong 'Luận văn, luận án, Tài liệu tham khảo | Thesis' bởi admin, Cập nhật cuối: 19/06/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  9.832
  Lượt thích:
  18
  Điểm thành tích:
  87.909
  Giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần và Xây dựng Vinaconex 15
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XÂY DỰNG VINACONEX 15 3
  1.1 Sự hình thành và phát triển 3
  1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 4
  1.2.1.1Bộ máy tổ chức quản lí 4
  1.2.1.2 Về nhân sự 5
  1.2.2 Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 6
  1.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 7
  1.3.1 Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh 7
  1.3.2 Đặc điểm về công nghệ 9
  1.3.3 Đặc điểm về nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị 10
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XÂY DỰNG VINACONEX 12
  2.1 Thực trạng công tác đấu thầu của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 12
  2.1.1 Quá trình đấu thầu của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 12
  2.1.2 Thực trạng đấu thầu của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 17
  2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 24
  2.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trong đấu thầu 29
  2.2 Đánh giá về tình hình đấu thầu và sức cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 31
  2.2.1 Kết quả đạt được 31
  2.2.2 Những thuận lợi và khó khăn trong công tác đấu thầu 34
  2.2.3 Đánh giá sức cạnh tranh của công ty so với các doanh nghiệp khác 35
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG
  HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XÂY DỰNG VINACONEX 15 38
  3.1 Định hướng hoạt động của Công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 trong thời gian tới 38
  3.2 Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu 40
  3.2.1 Đổi mới công tác tìm kiếm và đánh giá thông tin 40
  3.2.2 Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu 40
  3.2.2.1Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu 40
  3.2.2.2 Tính khoa học và tính thực tiễn khi xây dựng giá dự thầu 41
  3.2.3 Quy mô và sử dụng vốn hiệu quả 42
  3.2.4 Đầu tư mua máy móc,thiết bị 43
  3.2.5 Xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách đấu thầu 44
  3.2.6 Mở rộng thị trường và nâng cao uy tín của công ty cổ phần và xây dựng Vinaconex 15 45
  3.2.7 Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, giám sát thi công các công trình 46
  3.2.8 Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công 48
  3.2.9 Một số kiến nghị với Nhà nước 49
  KẾT LUẬN 50
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
   
  doc: : (Điểm tài liệu : 0 ) : Đây là tài liệu VIP, bạn cần và nâng cấp lên tài khoản VIP để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này