PDF Giáo trình cờ vua, tài liệu giảng dạy dùng trong các trường đại học, cao đẳng, Nguyễn Đức Thành

Tin đăng trong 'Cờ tướng, cờ vua, cờ vây...' bởi mod_luong, Cập nhật cuối: 22/11/2022.

 1. mod_luong

  mod_luong Moderator Staff Member

  Tham gia :
  09/10/2019
  Bài viết:
  2.448
  Lượt thích:
  52
  Điểm thành tích:
  22.322
  [​IMG]

  Giáo trình cờ vua, tài liệu giảng dạy dùng trong các trường đại học, cao đẳng, Nguyễn Đức Thành

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU ................................................................................................... 3
  MỤC LỤC ................................................................................................ 5
  Chương I. SƠ LƯỢC VỀ CỜ VUA .................................................. 9
  1.1. Nguồn gốc cờ vua ............................................................................... 9
  1.2. Cờ vua - môn thể thao đặc thù .......................................................... 12
  1.3. Lợi ích của cờ vua ............................................................................. 13
  1.3.1. Lợi ích của việc chơi cờ vua đối với học sinh và sinh
  viên ........................................................................................ 13
  1.3.2. Cờ vua thể hiện tính cách con người .................................... 15
  1.3.3. Cờ vua giúp phát triển nhân cách, đức hạnh ....................... 16
  1.3.4. Cờ vua phát triển các kỹ năng mềm ..................................... 16
  1.4. Cờ vua và máy đánh cờ .................................................................... 17
  1.5. Cờ vua trên đấu trường quốc tế ........................................................ 21
  1.6. Liên đoàn Cờ vua Thế giới ............................................................... 21
  1.7. Cờ vua ở Việt Nam ........................................................................... 22
  Chương II. NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VỀ CỜ
  VUA ................................................................................. 25
  2.1. Những nhà vô địch cờ vua của phái mạnh ........................................ 25
  2.2. Những nữ hoàng cờ vua thế giới ...................................................... 33
  Chương III. NHỮNG TRI THỨC CƠ BẢN VỀ CỜ VUA .............. 41
  3.1. Bàn cờ ............................................................................................... 41
  3.2. Quân cờ và ký hiệu ........................................................................... 42
  3.3. Các yếu tố tạo nên bàn cờ vua .......................................................... 43
  3.4. Cách đi quân ..................................................................................... 44
  3.4.1. Cách di chuyển của các quân ............................................... 44
  6
  3.4.2. Các nước đi đặc biệt trong cờ vua ....................................... 45
  3.4.3. Cách ăn quân và nước chiếu ................................................ 50
  3.5. So sánh giá trị giữa các quân ............................................................ 51
  3.6. Cách ghi chép ván cờ và các ký hiệu quy ước .................................. 52
  3.7. Các thuật ngữ thông dụng ................................................................. 57
  3.8. Một số điều luật cơ bản của cờ vua .................................................. 58
  3.8.1. Bản chất và mục đích của một ván cờ .................................. 58
  3.8.2. Vị trí ban đầu của các quân trên bàn cờ .............................. 58
  3.8.3. Nước đi của các quân ........................................................... 58
  3.8.4. Thực hiện nước đi ................................................................. 59
  3.8.5. Hoàn thành ván cờ ............................................................... 59
  3.8.6. Đồng hồ cờ ........................................................................... 60
  Chương IV. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VÁN CỜ ................................ 64
  4.1. Giai đoạn khai cuộc .......................................................................... 64
  4.1.1. Khái niệm giai đoạn khai cuộc ............................................. 64
  4.1.2. Nguyên lý giai đoạn khai cuộc ............................................. 64
  4.1.3. Những điều cần lưu ý khi triển khai quân ............................ 65
  4.1.4. Phân loại khai cuộc .............................................................. 66
  4.2. Giai đoạn trung cuộc ......................................................................... 70
  4.2.1. Khái niệm giai đoạn trung cuộc ........................................... 70
  4.2.2. Đặc điểm và mục tiêu giai đoạn trung cuộc ......................... 71
  4.2.3. Các nhân tố chiến thuật ở trung cuộc .................................. 71
  4.2.4. Đòn phối hợp ........................................................................ 72
  4.3. Giai đoạn tàn cuộc ............................................................................ 86
  4.3.1. Khái niệm tàn cuộc ............................................................... 86
  4.3.2. Đặc điểm giai đoạn tàn cuộc................................................ 87
  4.3.3. Nhiệm vụ cần thực thi ở tàn cuộc ......................................... 88
  4.3.4. Các nguyên tắc trong tàn cuộc ............................................. 88
  4.3.5. Phân loại cờ tàn ................................................................... 88
  7
  Chương V. CỜ THẾ .......................................................................... 97
  5.1. Khái niệm cờ thế ............................................................................... 97
  5.2. Đặc điểm cờ thế ................................................................................ 97
  5.3. Phân loại cờ thế ................................................................................. 97
  5.4. Tác dụng của cờ thế .......................................................................... 98
  5.5. Một số thế cờ thế minh họa .............................................................. 98
  Chương VI. CỜ VUA VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN
  QUAN ............................................................................ 101
  6.1. So sánh cờ vua với cờ tướng ........................................................... 101
  6.1.1. Những điểm tương đồng ..................................................... 101
  6.1.2. Những điểm khác biệt ......................................................... 101
  6.2. Cờ vua và hội họa ........................................................................... 104
  6.3. Cờ vua và văn chương, thơ ca ........................................................ 108
  6.4. Cờ vua và nghệ thuật điện ảnh ........................................................ 110
  6.5. Cờ vua và âm nhạc .......................................................................... 112
  6.6. Cờ vua và chính khách .................................................................... 113
  6.7. Tình yêu đối với cờ ......................................................................... 120
  PHẦN THUẬT NGỮ TIẾNG ANH TRONG CỜ VUA .................. 124
  PHẦN BÀI TẬP ................................................................................... 128
  Phụ lục. LUẬT CỜ VUA ..................................................................... 153
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 170
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này