PDF Giáo trình công nghệ chế tạo máy, Phan Minh Thanh, Hồ Viết Bình

Tin đăng trong 'Cơ khí, chế tạo máy...' bởi mod_luong, Cập nhật cuối: 22/09/2022.

 1. mod_luong

  mod_luong Moderator Staff Member

  Tham gia :
  09/10/2019
  Bài viết:
  2.169
  Lượt thích:
  49
  Điểm thành tích:
  20.732
  [​IMG]
  Giáo trình công nghệ chế tạo máy, Phan Minh Thanh, Hồ Viết Bình
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...
 2. mod_luong

  mod_luong Moderator Staff Member

  Tham gia :
  09/10/2019
  Bài viết:
  2.169
  Lượt thích:
  49
  Điểm thành tích:
  20.732
  MỤC LỤC
  Lời nói đầu .............................................................................................. 3
  Chương 1:THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI
  TIẾT MÁY ............................................................................................. 5
  1.1. Phương pháp thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ ................. 5
  1.1.1.Tài liệu ban đầu ......................................................................... 5
  1.1.2.Trình tự thiết kế QTCN ............................................................. 6
  1.1.3.Nghiên cứu bản vẽ và kiểm tra tính công nghệ trong kết cấu ... 6
  1.1.4.Xác định trình tự gia công hợp lý và thiết kế nguyên công ...... 13
  1.1.5. Xác định lượng dư gia công hợp lý .......................................... 17
  1.2. Thiết kế quy trình công nghệ trên máy CNC .................................. 31
  1.3. So sánh các phương án công nghệ .................................................. 32
  1.4.Tiêu chuẩn hóa quy trình công nghệ ........................................... 35
  1.4.1.Khái niệm .................................................................................. 35
  1.4.2.Công nghệ điển hình ................................................................. 35
  1.4.3.Công nghệ nhóm ....................................................................... 36
  1.4.4.Công nghệ tổ hợp ...................................................................... 37
  Câu hỏi ôn tập chương 1 ........................................................................ 38
  Chương 2: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH ............ 39
  2.1.Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng hộp .......................... 39
  2.1.1. Những yêu cầu kỹ thuật chủ yếu của chi tiết dạng hộp .......... 40
  2.1.2. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết hộp ........................ 41
  2.1.3. Vật liệu và phôi để chế tạo các chi tiết dạng hộp .................... 42
  2.1.4. Quy trình công nghệ gia công chi tiết hộp .............................. 43
  2.1.5. Biện pháp thực hiện các nguyên công chính ........................... 45
  2.2.Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng càng ....................... 60
  2.2.1.Điều kiện kỹ thuật .................................................................... 61
  2.2.2.Vật liệu và phôi ........................................................................ 62
  2.2.3.Tính công nghệ trong kết cấu của càng ................................... 62
  2.2.4.Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng càng ................ 63
  2.2.5.Biện pháp thực hiện các nguyên công ..................................... 65
  2.2.6. Quy trình công nghệ gia công tay biên ................................... 71
  2.3.Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng trục ....................... 73
  2.3.1.Điều kiện kỹ thuật chi tiết dạng trục ........................................ 74
  2.3.2.Vật liệu và phôi chế tạo trục .................................................... 74
  2.3.3.Tính công nghệ trong kết cấu của trục ..................................... 75
  2.3.4.Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng trục .................. 76
  2.3.5.Kiểm tra trục ......................................................................... .. 99
  2.4.Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc ..................... 100
  2.4.1.Điều kiện kỹ thuật ................................................................. 101
  286
  2.4.2.Vật liệu và phôi ..................................................................... 102
  2.4.3.Tính công nghệ trong kết cấu của bạc .................................. 102
  2.4.4.Quy trình công nghệ khi gia công bạc .................................. 103
  2.4.5.Biện pháp thực hiện các nguyên công .................................. 105
  2.5. Gia công bánh răng ..................................................................... 111
  2.5.1 Phân loại và độ chính xác bánh răng .................................... 113
  2.5.2 Vật liệu và phôi bánh răng .................................................... 114
  2.5.3 Yêu cầu kỹ thuật và nhiệt luyện bánh răng ........................... 115
  2.5.4 Chuẩn định vị và quy trình công nghệ trước khi gia công răng .. 116
  2.5.5 Các phương pháp gia công răng của bánh răng .................... 117
  2.5.6 Kiểm tra bánh răng ................................................................ 155
  Chương 3 : THIẾT KẾ ĐỒ GÁ ................................................. 167
  3.1. Khái niệm chung về đồ gá ........................................................... 167
  3.1.1. Khái niệm về trang bị công nghệ ......................................... 167
  3.1.2. Phương pháp trang bị cho QTSX ......................................... 167
  3.1.3. Cấu tạo tổng quát của đồ gá ................................................. 168
  3.1.4. Tác dụng của đồ gá .............................................................. 168
  3.1.5. Yêu cầu đối với đồ gá .......................................................... 169
  3.1.6. Phân loại đồ gá ..................................................................... 169
  3.2. Phương pháp thiết kế đồ gá ......................................................... 171
  3.2.1. Phương hướng chung ........................................................... 171
  3.2.2. Tài liệu ban đầu để thiết kế đồ gá ........................................ 172
  3.2.3. Phương pháp và trình tự thiết kế đồ gá ................................ 172
  3.2.4. Những tính toán cần thiết khi thiết kế đồ gá ........................ 173
  3.3.Chuẩn và sai số chuẩn ................................................................... 174
  3.3.1.Chuẩn .................................................................................... 174
  3.3.2.Sai số chuẩn .......................................................................... 176
  3.3.3. Các ví dụ về tính sai số chuẩn .............................................. 179
  3.4. Các chi tiết và cơ cấu định vị ....................................................... 191
  3.4.1. Khái niệm ............................................................................. 191
  3.4.2. Các chi tiết định vị chính .................................................... 191
  3.4.3. Các cơ cấu định vị phụ ......................................................... 199
  3.5. Kẹp chặt và những tính toán về kẹp chặt ..................................... 201
  3.5.1.Khái niệm và các yêu cầu về kẹp chặt .................................. 201
  3.5.2.Phương pháp tính lực kẹp cần thiết ....................................... 203
  3.6. Các cơ cấu kẹp chặt kiểu cơ khí .................................................. 210
  3.6.1 Kẹp chặt bằng chêm ............................................................. 210
  3.6.2 Kẹp chặt bằng ren ................................................................ 213
  3.6.3 Kẹp chặt bằng cam ............................................................... 217
  3.7. Các cơ cấu kẹp chặt kiểu thuỷ khí, điện từ, điện cơ .................... 225
  3.7.1 Kẹp chặt bằng khí nén ........................................................... 225
  3.7.2 Kẹp chặt bằng thủy khí ......................................................... 228
  287
  3.7.3. Kẹp chặt bằng cơ khí – thủy lực .......................................... 230
  3.7.4 Kẹp chặt bằng điện – cơ ....................................................... 231
  3.7.5 Kẹp chặt bằng điện từ .......................................................... 232
  3.7.6 Kẹp chặt bằng chân không .................................................... 235
  3.8. Các cơ cấu khác của đồ gá ........................................................... 236
  3.8.1 Cơ cấu dẫn hướng ................................................................ 236
  3.8.2 Cữ so dao - Cơ cấu quay và phân độ ................................... 239
  3.8.3 Thân đồ gá ............................................................................ 243
  3.9. Đồ gá trên máy CNC ................................................................... 244
  3.9.1 Đặc điểm đồ gá trên máy công cụ CNC ............................... 244
  3.9.2 Yêu cầu chi tiết khi gia công trên máy CNC ........................ 245
  3.9.3 Phân loại đồ gá trên máy CNC ............................................. 245
  Câu hỏi và ôn tập ................................................................................ 255
  Chương 4: CÔNG NGHỆ LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ ..... 255
  4.1 Khái niệm về công nghệ lắp ráp .................................................. 255
  4.1.1.Vị trí của công nghệ lắp ráp .................................................. 255
  4.1.2.Nhiệm vụ của công nghệ lắp ráp ........................................... 256
  4.2 Các phương pháp lắp ráp ............................................................. 257
  4.2.1.Phân loại các mối lắp ............................................................ 257
  4.2.2.Khái niệm về độ chính xác lắp ráp ........................................ 259
  4.2.3.Các phương pháp lắp ráp ...................................................... 260
  4.3 Các hình thức tổ chức lắp ráp ...................................................... 267
  4.3.1 Hình thức tổ chức lắp ráp cố định ......................................... 268
  4.3.2 Hình thức tổ chức lắp ráp di động ......................................... 269
  4.4 Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp ........................................... 271
  4.4.1 Khái niệm và định nghĩa ....................................................... 271
  4.4.2.Tài liệu ban đầu ..................................................................... 271
  4.4.3 Trình tự thiết kế QTCN lắp ráp ............................................. 272
  4.4.4 Lập sơ đồ lắp ......................................................................... 273
  4.5.Kiểm tra chất lượng lắp ráp .......................................................... 275
  4.5.1.Kiếm tra chất lượng mối lắp ................................................. 275
  4.5.2. Cân bắng máy ...................................................................... 276
  4.5.3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm ............................................. 279
  Câu hỏi ôn tập ..................................................................................... 281
  Tài liệu tham khảo ............................................................................... 283
  Mục lục ................................................................................................ 285
   

Chia sẻ trang này