PDF Giáo trình máy và hệ thống xử lý ảnh trong công nghiệp, Lê Mỹ Hà

Tin đăng trong 'Tài liệu nghiệp vụ, dạy nghề, training' bởi mod_luong, Cập nhật cuối: 22/11/2022.

 1. mod_luong

  mod_luong Moderator Staff Member

  Tham gia :
  09/10/2019
  Bài viết:
  2.448
  Lượt thích:
  52
  Điểm thành tích:
  22.322
  [​IMG]
  Giáo trình máy và hệ thống xử lý ảnh trong công nghiệp, Lê Mỹ Hà

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................... 3
  Chương 1: GIỚI THIỆU ......................................................................... 9
  1.1 THỊ GIÁC MÁY .................................................................................. 9
  1.2 MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC LĨNH VỰC KHÁC ................................. 11
  1.3 VAI TRÒ CỦA TRI THỨC .............................................................. 13
  1.4 TÍNH CHẤT HÌNH HỌC CỦA HÌNH ẢNH ................................... 13
  1.5 LẤY MẪU VÀ LƯỢNG TỬ HÓA ................................................... 16
  1.6 ĐỊNH NGHĨA VỀ ẢNH ................................................................... 18
  1.7 CÁC MỨC ĐỘ TÍNH TOÁN ........................................................... 20
  BÀI TẬP .................................................................................................. 24
  BÀI TẬP NHÓM ..................................................................................... 25
  Chương 2: XỬ LÝ HÌNH ẢNH NHỊ PHÂN ....................................... 29
  2.1 NGƯỠNG ẢNH ................................................................................ 31
  2.2 ĐẶC TÍNH HÌNH HỌC .................................................................... 34
  2.3 CÁC HÌNH CHIẾU ........................................................................... 37
  2.4 MÃ HÓA THEO CHIỀU DÀI .......................................................... 40
  2.5 THUẬT TOÁN NHỊ PHÂN .............................................................. 41
  2.6 HOẠT ĐỘNG HÌNH THÁI .............................................................. 57
  2.7 NHẬN DẠNG CÁC TÍNH CHẤT QUANG HỌC ........................... 63
  BÀI TẬP .................................................................................................. 63
  BÀI TẬP NHÓM ..................................................................................... 64
  Chương 3: VÙNG ẢNH ........................................................................ 65
  3.1 VÙNG VÀ BIÊN ............................................................................... 65
  3.2 VÙNG PHÂN ĐOẠN ....................................................................... 67
  6
  3.3 ĐẠI DIỆN VÙNG ............................................................................. 76
  3.4 PHÂN CHIA VÀ GỘP LẠI .............................................................. 83
  3.5 PHÁT TRIỂN VÙNG ........................................................................ 89
  BÀI TẬP .................................................................................................. 92
  BÀI TẬP NHÓM ..................................................................................... 93
  Chương 4: LỌC ẢNH ........................................................................... 95
  4.1 BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI .......................................................... 95
  4.2 HỆ THỐNG TUYẾN TÍNH .............................................................. 98
  4.3 LỌC TUYẾN TÍNH ........................................................................ 100
  4.4 LỌC TRUNG VỊ ............................................................................. 103
  4.5 HÀM MỊN GAUSSIAN .................................................................. 104
  BÀI TẬP ................................................................................................ 115
  BÀI TẬP NHÓM ................................................................................... 116
  Chương 5: PHÂN TÍCH ĐƯỜNG BIÊN ........................................... 117
  5.1 GRADIENT ..................................................................................... 120
  5.2 CÁC BƯỚC ĐỂ PHÂN TÍCH LỚP BIÊN ..................................... 122
  5.3 HÀM ĐẠO HÀM BẬC HAI ........................................................... 125
  5.4 BIẾN ĐỔI LAPLACE CỦA HÀM GAUSSIAN ............................ 132
  5.5 XẤP XỈ HÌNH ẢNH ....................................................................... 136
  5.6 PHÁT HIỆN BIÊN GAUSSIAN ..................................................... 142
  5.7 ƯỚC TÍNH VỊ TRÍ CỦA ĐIỂM ẢNH CON .................................. 146
  5.8 PHÁT HIỆN BIÊN .......................................................................... 148
  5.9 PHƯƠNG PHÁP TUẦN TỰ ........................................................... 150
  5.10 PHÁT HIỆN ĐƯỜNG BIÊN ........................................................ 151
  BÀI TẬP ................................................................................................ 151
  BÀI TẬP NHÓM ................................................................................... 153
  7
  Chương 6: ĐƯỜNG BAO (Contour) ................................................. 155
  6.1 HÌNH HỌC CỦA ĐƯỜNG CONG ................................................ 156
  6.2 ĐƯỜNG CONG KỸ THUẬT SỐ ................................................... 157
  6.3 TƯƠNG THÍCH VỚI ĐƯỜNG CONG .......................................... 160
  6.4 ĐƯỜNG POLYLINE ...................................................................... 162
  6.5 CÁC CUNG TRÒN ......................................................................... 167
  6.6 MẶT CẮT HÌNH NÓN ................................................................... 170
  6.7 ĐƯỜNG CONG SPLINE ................................................................ 173
  6.8 XẤP XỈ ĐƯỜNG CONG ................................................................ 175
  6.9 MÔ TẢ FOURIER .......................................................................... 185
  BÀI TẬP ................................................................................................ 186
  BÀI TẬP NHÓM ................................................................................... 190
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 194
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...
 2. mod_luong

  mod_luong Moderator Staff Member

  Tham gia :
  09/10/2019
  Bài viết:
  2.448
  Lượt thích:
  52
  Điểm thành tích:
  22.322
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] I. E. Abdou and W. K. Pratt. Quantitative design and evaluation of
  enhancement/thresholding edge detectors. Proceedings of the
  IEEE, 67(5):753-763, May 1979.
  [2] J. K. Aggarwal and N. Nandhakumar. On the computation of
  motion from sequences of images: A review. Technical Report TR-
  88-2-47, University of Texas. Austin, April 1988.
  [3] N. Ahuja and A. L. Abbot. Active stereo: Integrating disparity,
  vergence, focus, aperture, and calibration for surface estimation.
  IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 15(10):
  1007-1029, 1993.
  [4] J. Aisbett. Optical flow with an intensity-weighted smoothing.
  IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence,
  11(5):512—522, May 1989.
  [5] J. Y. Aloimonos. Shape from texture. Biological Cybernetics,
  58(5):345,
  [6] J. Y. Aloimonos and I. Rigoutsos. Determining the 3-d motion of a
  rigid planar patch without correspondence, under perspective
  projection. Proc. Workshop on Motion, pages 167-174, 1986.
  [7] J. Y. Aloimonos and I. Rigoutsos. Determining the 3-d motion of a
  rigid surface patch without correspondence, under perspective
  projection, i. planar surfaces; ii. curved surfaces. Proc. National
  Conf. on Artificial Intelligence, pages 681-688, 1986.
  [8] J. Y. Aloimonos, I. Weiss, and A. Bandyopadhyay. Active vision.
  Int. J. Computer Vision, 1:333-356, 1988.
  [9] P. Anandan. A computational framework and an algorithm for the
  measurement of visual motion. Int. J. Computer Vision, 2(3):283-310,
  [10] H. Asada and M. Brady. The curvature primal sketch. IEEE Trans.
  Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8(1):2—14, January
  [11] N. Ayache and B. Faverjon. Efficient registration of stereo images
  by matching graph descriptions of edge segments. Int. J. Computer
  Vision, pages 107-131, 1987.
  [12] N. Ayache and F. Lustman. Fast and reliable trinocular stéréovision.
  Proc. First Intl. Conf. Computer Vision, pages 422-427, 1987.
  195
  [13] R. Bajcsy and L. Lieberman. Texture gradient as a depth cue.
  Comp. Graph, and Image Proc.. 5:52-67, 1976.
  [14] R. Bajcsy. Active perception. Proc. IEEE, 76(8):996-1005, 1988.
  [15] H. H. Baker and R. C. Bolles. Generalizing epipolar-plane image analysis
  on the spatiotemporal surface. Int. J. Computer Vision, 3:33-49,
  [16] H. H. Baker and T. O. Binford. Depth from edge and intensity
  based stereo. Proc. 7th Int. Joint Conf. AI. pages 631-636, 1981.
  [17] W. H. Baker. Elements of Photogrammetry. Ronald Press
  Company, New York, 1960.
  [18] D. H. Ballard. Generalizing the hough transform to detect arbitrary
  shapes. Pattern Recognition, 13(2): 111—122, 1981.
  [19] D. H. Ballard and C. M. Brown. Computer Vision. Prentice-Hall,
  Englewood Cliffs, New Jersey, 1982.
  [20] S. T. Barnard and M. A. Fischler. Computational stereo.
  Computing Surveys, 14(4):553-572, December 1982.
  [21] S. T. Barnard and W. B. Thompson. Disparity analysis of images.
  IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2(4):333-
  340, July 1980.
  [22] R. H. Bartels, J. C. Beatty, and B. A. Barsky. An Introduction to
  Splines for Use in Computer Graphics and Geometric Modeling.
  Morgan Kaufmann, Los Altos, California, 1987.
  [23] D. M. Bates and D. G. Watts. Nonlinear Regression Analysis and
  Its Applications. Wiley, New York, 1988.
  [24] J. V. Beck and K. J. Arnold. Parameter Estimation in Engineering
  and Science. Wiley, New York, 1977.
  [25] F. Bergholm. Edge focusing. IEEE Trans. Pattern Analysis and
  Machine Intelligence, 9(6):726-741, November 1987.
  [26] P. J. Besl. Active, optical range imaging sensors. Machine Vision
  and Applications, 1:127-152, 1988.
  [27] P. J. Besl and R. C. Jain. Three-dimensional object recognition.
  Computing Surveys, 17(1):75 145, March 1985.
  [28] P. J. Besl and R. C. Jain. Segmentation through variable-order surface
  fitting. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine
  Intelligence, 10(2):167-192, March 1988.
  196
  [29] P. J. Besl and N. D. McKay. A method for registration of 3-d
  shapes. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence,
  14(2):239— 256, February 1992.
  [30] J. R. Beveridge et al. Segmenting images using localized histograms
  and region merging. Int. J. Computer Vision, 2(3):311 -347, 1989.
  [31] J. D. E. Beynon and D. R. Lamb, editors. Charge-Coupled Devices
  and Their Applications. McGraw-Hill Book Company (UK)
  Limited, London, 1980.
  [32] B. Bhanu and C. Ho. CAD-based 3-d object recognition for robot
  vision. Computer, 20(8): 19-36, 1987.
  [33] T. O. Binford. Spatial understanding: The successor system. Proc.
  DARPA Image Understanding Workshop, pages 12-20, 1989.
  [34] T. O. Binford. Survey of model-based image analysis systems. Int.
  J. Robotics Research, 1(1): 18—64, 1982.
  [35] A. Blake and A. Zisserman. Visual Reconstruction. MIT Press,
  Cambridge, 1987.
  [36] D. Blostein and N. Ahuja. Shape from texture: Integrating textureeleinent
  extraction and surface estimation. IEEE Trans. Pattern
  Analysis and Machine Intelligence, 11(12):1233 1251, 1989.
  [37] R. C. Bolles, H. H. Baker, and D. H. Marimont. Epipolar-plane
  image analysis: An approach to determining structure from motion.
  Int. J. Computer Vision, 1:7-55, 1987.
  [38] R. C. Bolles and M. A. Fischler. A RANSAC-based approach to
  model fitting and its application to finding cylinders in range data.
  In Int. Joint. Conf. Artificial Intelligence, pages 637-643, 1981.
  [39] F. L. Bookstein. The Measurement of Biological Shape and Shape
  Change. Lecture Notes in Biomathernatics, 24. Springer, New York,
  [40] F. L. Bookstein. A statistical method for biological shape
  comparisons. J. Theoretical Biology, 107:475-520, 1984.
  [41] F. L. Bookstein. Size and shape spaces. Statistical Science, 1:181-
  242, 1986
  [42] F. L. Bookstein. Principal warps: Thin-plate splines and the decomposition
  of deformations. IEEE Trans. Pattern Analysis and
  Machine Intelligence, 11 (6):567 585, June 1989.
  197
  [43] G. E. P. Box, W. G. Hunter, and J. S. Hunter. Statistics for Experimenters:
  An Introduction to Design, Data Analysis, and Model
  Building. Wiley, New York, 1978.
  [44] K. L. Boyer and A. C. Kak. Color-encoded structured light for rapid active
  ranging. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence,
  [45] J. M. Brady and H. Asada. Smoothed local symmetries and their
  implementation. Int. J. Robotics Research, 3:36-61, 1984.
  [46] M. Brady, J. Ponce, A. Yuille, and H. Asada. Describing surfaces.
  Computer Vision, Graphics and Image Processing, 32(1): 1-28,
  October 1985.
  [47] T. J. Broida and R. Chellappa. Estimation of object motion parameters
  from noisy images. IEEE Trans. Pattern Analysis and
  Machine Intelligence, 8(l):90-99, January 1986.
  [48] T. J. Broida and R. Chellappa. Performance bounds for estimating
  three-dimensional motion parameters from a sequence of noisy
  images. J. Opt. Soc. Am. A, 6(6), June 1989.
  [49] R. A. Brooks. Model-based three-dimensional interpretations of
  two- dimensional images. IEEE Trans. Pattern Analysis and
  Machine Intelligence, 5(2):140-149, 1983.
  [50] R. A. Brooks, R. Greiner, and T. O. Binford. The acronym modelbased
  vision system. In Int. Joint. Conf. Artificial Intelligence, 1979.
  [51] D. C. Brown. Close range camera calibration. Photogrammetric
  Engineering, 37(8):855-866, August 1971.
  [52] P. J. Burt. Fast algorithms for estimating local image properties. Computer
  Vision, Graphics and Image Processing, 21:368-382, 1983.
  [53] J. F. Canny. A computational approach to edge detection. IEEE
  Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8(6):679-698,
  November 1986.
  [54] P. Cavanaugh. Size and position invariance in the vision system.
  Perception, 7:167-177, 1978.
  [55] P. Cavanaugh. Size invariance: Reply to Schwartz. Perception,
  10:469- 474, 1981.
  [56] I. Chakravarty and H. Freeman. Characteristic views as a basis for
  three-dimensional object recognition. Proc. SPIE Conf. Robot
  Vision, 336:37-45, 1982.
  198
  [57] R. T. Chin and C. R. Dyer. Model-based recognition in robot
  vision. ACM Computing Surveys, 18(1):67—108, March 1986.
  [58] W. F. Clocksin. Perception of surface slant and edge labels from
  optical flow: A computational approach. Perception, 9:253-269, 1980
  [59] W. J. Cody and W. Waite. Software Manual for the Elementary
  Functions. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1980.
  [60] L. Cohen et al. Hierarchical region-based stereo matching. Proc. Conf.
  Computer Vision and Pattern Recognition, pages 416-421, 1989.
  [61] R. W. Conners and C. A. Harlow. Equal probability quantizing and
  texture analysis of radiographic images. Comp. Graph, and Image
  Proc., 8:447-463, 1978.
  [62] R. Courant and D. Hilbert. Methods of Mathematical Physics, volume
  1. John Wiley & Sons, Interscience Publishers, New York, 1937.
  [63] N. A. C. Cressie. Statistics for Spatial Data. Wiley, New York, 1991.
  [64] G. R. Cross and A. K. Jain. Markov random field texture models.
  IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 5(l):25-39,
  [65] J. L. Crowley and R. Stern. Fast computation of the difference of
  low-pass transform. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine
  Intelligence, 6:212-222, March 1984.
  [66] E. De Micheli, B. Caprile, P. Ottonello, and V. Torre. Localization
  and noise in edge detection. IEEE Trans. Pattern Analysis and
  Machine Intelligence, 11(10): 1106—1117, October 1989.
  [67] M. P. do Carmo. Differential Geometry of Curves and Surfaces.
  Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1976.
  [68] E. R. Dougherty and C. R. Giardina. Mathematical Methods for
  Artificial Intelligence and Autonomous Systems. Prentice-Hall,
  Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.
  [69] A. W. Drake. Fundamentals of Applied Probability Theory.
  McGraw- Hill, New York, 1967.
  [70] R. O. Duda and P. Hart. Pattern Classification and Scene Analysis.
  Wiley, New York, 1973.
   

Chia sẻ trang này