PDF Khoa học với đoán giải tương lai, Lê Giảng

Tin đăng trong 'Tử vi, phong thủy, tướng số...' bởi mod_van, Cập nhật cuối: 17/12/2021.

 1. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  2.607
  Lượt thích:
  31
  Điểm thành tích:
  25.280
  [​IMG]

  [​IMG]

  Khoa học với đoán giải tương lai, Lê Giảng
  533 trang

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 5
  CHƯƠNG I: NHỮNG TRI THỨC cơ SỞ 9
  • Ânì dương 9
  • Ngũ hành 14
  • Thiên can 20
  • Địa chi 23
  • Bát quái 37
  • Uy lực của số 40
  • Quyết định luân 41
  • Lịch sử, xã hội 47
  • Đạo đức . 51
  • Nhân cách 57
  • Triết học của đời sốìig con người: Tự cường -
  Làm việc không nghỉ 61
  • Tình cảm 65
  • Quan hệ giữa người và người 67
  • Biến đối xã hội 72
  • Đời sống kinh tế 75
  CHƯƠNG II: CUỐN SÁCH ĐOÁN GIẢI
  TƯƠNG LAI 79
  • Tên sách 80
  • Tác giả 81
  • Thời gian ra đời 83

  • Hai phần của Chu Dịch 84
  • Từ thái cực đến 64 quẻ 85
  • Thứ tự của các quẻ 89
  • Tên các quẻ trong Bát quái 90
  • 64 quẻ 93
  • Cái hay của tượng trưng quẻ
  • Hào và quẻ 108
  • 64 quẻ với thời tiết, khí hậu 119
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
  Dự ĐOÁN TƯƠNG LAI 123
  • Phép dự đoán bằng cỏ thi 123
  • Các phương pháp gieo quẻ 129
  • Phép gieo quẻ theo ngày-giờ-tháng-năm 128
  • Phép gieo quẻ lấy bút vạch theo chứ 130
  • Phép gieo quẻ dựa vào sỗ" chứ 131
  • Phương pháp gieo quẻ thêm số 133
  • Phương pháp gieo quẻ phương vị 133
  • Gieo quẻ bằng tượng và xích 135
  • Phương pháp gieo quẻ bằng thanh âm 137
  • Phép dự đoán bàng bát quái 137.
  • Hào động . 137
  • Hào thế, hào ứng 152
  • Ưng dụng vào lục thân 153
  • Các thần làm chủ sự 159
  - Dung thân 159
  - Nguyễn tỉìân - Ky th'ân - Cừu thân 161
  • Lục hào động biến với động biến
  của lục thần 173

  • Phương pháp dự đoán quẻ dao 177
  • Thế nào là quẻ dao
  • Phương pháp dự đoán 177
  • Dùng què dụng quẻ thế 178
  • Đoán sao 186
  • Tứ trụ thần sát 191
  • Phép tính tứ trụ bát tự 203
  - Thế nào gọi là tư trụ bát tự 203
  - Sắp xếp tư trụ bát tự 205
  - Đoán giải vận mệnh theo tư trụ 207
  - Năm sinh với vận mệnh con người 208
  - Tháng sinh với vận mệnh con người 217
  - Ngày sinh với vận mệnh con người 222
  • Bí quyết bách lai phẩm tinh 232
  o Con số dự báo 247
  • Trắc tự với việc dự đoán tương lai 290
  - Ngũ hành với trắc tự , 290
  - Can chi với trắc tự 296
  - Lục thần với trắc tự 297
  - Trắc tự và những điềm báo . 301
  - Đoán định số mệnh bằng trắc tự có lính nghiệm không
  • Thuật phong thủy với dự đoán.tương lai 305
  I. Đặc điểm của phong thủy trong dự đoán 307
  II. Thuật phong thúy ở các nước 308
  III. Phong thúy dân gian bàn vê tình thế 312
  • Giấc mơ với dự đoán tương lai 327
  I. Giái mộng là gì 328
  II. Nguyên nhân dẫn đến mơ 328
  III. Diêm báo lành dư trong giấc mơ 330

  • Y học phương Đông với dự đoán tương lai 352
  I. Con số với các giai đoạn phát triển
  của con người 354
  II. Con người và Vũ trụ 356
  III. Tạng phú trong cơ thế con người 357
  IV. Kinh lạc với âm dương - ngũ hành 368
  V. Bát quái với y học 372
  VI. Âm dương ngũ hành với việc chẩn
  đoán bệnh 383
  VII. Âm dương ngủ hành với việc sử dụng dược liệu và phép dưỡng sinh
  CHƯƠNG III: NHỮNG NHÂN VẬT Nổi TIẾNG 399
  • Quản Lộ 399
  • Tử Thận 402
  • Tì Táo 404
  • Tư Mã Thiên 411
  • Đống Trọng Thư 414
  • Quan Minh 417
  • Kinh Phỏng 420
  • Trưởng Hoành 424
  • Quý Tài 427,
  9 Hàn Dủ 431
  • Tô Đông Pha 432
  • Hứa Phụ 434
  • Trương Kính Tàng 435
  • Ma Y Đạo Giả 439
  • Viên Cúng 440
  • Văn Thiên Tường 444
  • Chu Kiến Bình 446

  • Lưu Cơ 449
  • Tống Liêm 452
  • Trương Quả 453
  • Thôi Hạo 457
  • Cù Vận Hi Đạt 461
  • Cao Sung 462
  • Tạ Thạch 465
  • Chu An Quổc 472
  • Trương Cửu Vạn 475
  • Trương Thừa Sai 476
  • Chu Lượng Công 477
  • Mã Thủ Ngu 480
  • Trương Đức Nguyên 482
  • Hà Trung Lập 483
  • Đại Bất Đồng 484
  • Thẩm Hoành Chương 486
  • Tả Ao 487
  • Quách Phác 503
  • Dương Quân Tùng 509
  • Trương Trung 511
  • Chu Tuyên 515
  • Triêu đình Mãn Thanh dựa vào các
  giấc mơ xây dựng vương triều 521
  LỜI KẾT 527
   
  Mục lục : Bạn cần để tải tài liệu
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này