DOC MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM

Tin đăng trong 'Tiến sĩ, thạc sĩ' bởi admin, Cập nhật cuối: 21/06/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  8.606
  Lượt thích:
  9
  Điểm thành tích:
  76.635
  [​IMG]

  MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN 2
  DANH MỤC VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC BẢNG 6
  DANH MỤC HÌNH 6
  CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 7
  1. Tính cấp thiết của đề tài 7
  2. Câu hỏi nghiên cứu 9
  3. Mục đích nghiên cứu 9
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9
  5. Phương pháp nghiên cứu và thu thập, xử lý dữ liệu 10
  6. Bố cục của đề tài 11
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 12
  2.1 Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế 12
  2.1.1 Khái niệm 12
  2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế 13
  2.1.3 Nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia 15
  2.1.4 Các mô hình tăng trưởng kinh tế 16
  2.2 Lý thuyết về chất lượng cuộc sống 22
  2.2.1 Khái niệm 22
  2.2.2 Tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống 25
  2.2.3 Các lý thuyết liên quan đến chất lượng cuộc sống 31
  2.3 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống 33
  2.3.1 Công trình nghiên cứu 33
  2.3.2 Lược khảo các công trình nghiên cứu 39
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  3.1 Phương pháp nghiên cứu 41
  3.1.1 Quy trình nghiên cứu 41
  3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 42
  3.1.3 Mô hình nghiên cứu và thang đo 42
  3.1.4 Phương pháp xử lý số liệu 43
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46
  4.1 Thống kê mô tả 46
  4.2 Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống 53
  4.2.1 Kiểm định nghiệm đơn vị (ADF) 53
  4.2.2 Kiểm định đồng liên kết Cointegrated Test của Johansen (1991) 54
  4.2.3 Kiểm định quan hệ nhân quả (Granger causibility) 56
  4.2.4 Phân tích mô hình VECM 57
  4.3 Bàn luận kết quả nghiên cứu 64
  CHƯƠNG 5 :KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 68
  5.1 Kết luận 68
  5.2 Các kiến nghị 69
  5.2.1 Giải pháp đối với tăng trưởng kinh tế 69
  5.2.2 Giải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống 71
  5.3 Hạn chế nghiên cứu 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Bùi Đại Dũng, Phạm Thu Phương (2009). Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 82-91.
  2. Ngô Thái Hưng (2015). Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và ngân sách giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2000 – 2012, tạp chí Phát triển & Hội nhập số 24(34): 9-11.
  3. Phạm Thị Phương Loan (2011). FDI Tác động thế nào đến thu nhập và phát triển con người tại Việt Nam? Khoa học & Ứng dụng, số 14-15, 57-59.
  Tiếng Anh
  1. Ben Chie Liu (1980). Economic Growth and Quality of Life: A Comparative Indicator Analysis Between China (Taiwan), U.S.A. and OtherDeveloped Countries, American Journal of Economics and Sociology, vol39 (1): 2-21.
  2. Boonrod, W. (2009). Quality of Working Life Perceptions of Professional Nurses at Phramongkutklao Hospital. Journal of the Medical Association of Thailand, 92, 7-15.
  3. C. Shin, Snyder W (1983). Economic growth, quality of life and development policy: A case study of South Korea. Comparative Political Studies, vol16(2), pp 195-213.
  4. C. Wong (2001). The Relationship between Quality of Life and Local Economic Development: An Empirical Study of Local Authority Areas in England, Cities, Vol. 18, No. 1, pp. 25–32.
  5. Croes R, Ridderstaat J, Niekerk M (2018). Connecting quality of life, tourism specialization, and economic growth in small island destinations: The case of Malta, Tourism Management, vol 65 (2018),pp: 212-223.
  6. Easterlin, Richard, A., Angelescu and Laura (2007). Modern economic growth and quality of life: cross sectional and time series evidence , IZA Discussion Papers, No. 2755, Bonn, Germany.
  7. Hae S. Kim (2017). Patterns of Economic Development: Correlations Affecting Economic Growth and Quality of Life in 222 Countries, Politics & Policy, Volume 45(1), pp 84-104.
  8. Hitam M, Borhanb H (2012). FDI, Growth and the Environment: Impact on Quality of Life in Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 50( 2012), pp 333 – 342.
  9. Johnson, J D and Rasker, R (1995) The role of economic and quality of life values in rural business location. Journal of Rural Studies 11(4), 405–416.
  10. Myers, D (1988) Building knowledge about quality of life for urban
  planning. Journal of the American Planning Association 54 (3),
  347–358.
  11. Nadler, D. A. And Lawler, E.E. III (1983), Quality of Work Life: Perspectives and Directions, Organizational Dynamics, Vol. 11, No. 3, pp 20-30
  12. Schmenner, R (1982). Making Business Location Decisions. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
  13. Timossi, L.S., Pedroso, B., Francisco, A.C., & Pilatti, L.A., (2008). Evaluation Of Quality Of Work Life: An Adaptation From The Walton’s QWL Model. XIV. International Conference On Industrial Engineering and Operations Management, Rio de Janeiro, Brazil.
  14. Yahaya, Selvaratnam (2015). Relationship between Malaysian quality of life and gross domestic product. Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 6, Vol. 3.
   
  doc: : (Điểm tài liệu : 0 ) : Đây là tài liệu VIP, bạn cần và nâng cấp lên tài khoản VIP để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này