DOC Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa

Tin đăng trong 'Tiến sĩ, thạc sĩ' bởi admin, Cập nhật cuối: 03/01/2020.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  8.841
  Lượt thích:
  9
  Điểm thành tích:
  78.862
  [​IMG]
  Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay

  Tài liệu tham khảo:


  1. Nguyễn Xuân Anh (2004), "Một số vấn đề đặt ra đối với quy định về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự", Tòa án nhân dân, (12).
  2. Lưu Tiến Dũng (2005), "Bàn về áp dụng pháp luật trong công tác xét xử", Tòa án nhân dân, (10).
  3. Nguyễn Văn Cường (2005), "Những vấn đề cần trao đổi khi áp dụng Điều 136 Luật đất đai năm 2003", Tòa án nhân dân, (8).
  4. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết số 08/NQ-TƯ ngày 02/01 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội.
  8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 48/NQ-TƯ ngày 24/5 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49/NQ-TƯ ngày 02/6 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.
  10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  11. Tạ Định - Minh Châu (1992), Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự, Nxb Pháp lý, Hà Nội.
  12. Lê Thu Hà (2002), Các quy định pháp luật về tố tụng dân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  13. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Hà Nội.
  14. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2004), Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8 hướng dẫn các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, Hà Nội.
  15. Nguyễn Đình Lộc (2000), "Cần thực hiện chế độ dưỡng liêm"cho thẩm phán", Báo Pháp luật, ngày 09-01.
  16. Tương Bằng Lượng (2003), "Một vài suy nghĩ về hướng giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất", Tòa án nhân dân, (12).
  17. Thủy Nguyên (2005), "Áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình khi giải quyết vụ án có yếu tố nước ngoài", Tòa án nhân dân, (17).
  18. "Những vấn đề trao đổi khi áp dụng Điều 136 Luật đất đai năm 2003", Tòa án nhân dân, (9).
  19. Quốc hội (1987), Luật đất đai, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  20. Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  21. Quốc hội (1993), Luật đất đai, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  22. Quốc hội (2000), Luật hôn nhân và gia đình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  23. Quốc hội (2002), Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Hà Nội.
  24. Quốc hội (2003), Luật đất đai, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  25. Quốc hội (2004), Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  26. "Rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh", Dân chủ pháp luật, (5).
  27. Lê Xuân Thân (2004), Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  28. Dương Quốc Thành (2004), "Một số ý kiến về khoản 1 Điều 50 Luật đất đai", Tòa án nhân dân, (14).
  29. Chu Đức Thắng (2004), Áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân ở cấp tỉnh của Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  30. Thông tấn xã Việt Nam (2006), "Thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cán bộ thẩm phán phải vừa giỏi chuyên môn, vừa có tâm, có đức", Báo Nhân dân, số 18654.
  31. Tòa án nhân dân tối cao (2000), Báo cáo tổng kết công tác ngành Toà án năm 2000, Hà Nội.
  32. Tòa án nhân dân tối cao (2001), Báo cáo tổng kết công tác ngành Toà án năm 2001, Hà Nội.
  33. Tòa án nhân dân tối cao (2002), Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Hà Nội.
  34. Tòa án nhân dân tối cao (2002), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2002, Hà Nội.
  35. Tòa án nhân dân tối cao (2003), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2003, Hà Nội.
  36. Tòa án nhân dân tối cao (2004), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2004, Hà Nội.
  37. Tòa án nhân dân tối cao (2005), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án năm 2005, Hà Nội.
  38. Tòa án nhân dân tối cao (2005), So sánh bộ luật dân sự năm 1995 và bộ luật dân sự năm 2005, Hà Nội.
  39. Tòa án nhân dân tối cao (2005), 60 năm ngành Toà án, Hà Nội.
  40. Tòa án nhân dân tối cao (2005), Các văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành pháp luật, Hà Nội.
  41. Tòa án nhân dân tối cao (2005), Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TƯ của ban cán sự Tòa án nhân dân tối cao, Hà Nội.
  42. Tòa án nhân dân tối cao (2006), Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của các Toà án tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI, Hà Nội.
  43. Tòa án nhân dân tối cao, "Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước qua các thời kỳ cách mạng", Thông tin khoa học, (1+2).
  44. Trường Đào tạo các chức danh tư pháp (2002), Sổ tay Thẩm phán, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
  45. Nguyễn Quang Tuyến (2004), "Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án", Tòa án nhân dân, (14).
  46. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, Hà Nội.
   
  doc : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này