DOC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM,

Tin đăng trong 'Tiến sĩ, thạc sĩ' bởi admin, Cập nhật cuối: 05/07/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  8.636
  Lượt thích:
  9
  Điểm thành tích:
  76.915
  [​IMG]
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ YÊN BÁI

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của chuyên đề 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu đề tài 2
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
  1.1. Khái quát chung về Hộ sản xuất 4
  1.1.1. Khái niệm Hộ sản xuất 4
  1.1.2. Đặc điểm hộ sản xuất 5
  1.2. Hiệu quả cho vay Hộ sản xuất của NHTM 6
  1.2.1. Khái quát về cho vay đối với Hộ sản xuất 6
  1.2.2. Hiệu quả cho vay đối với Hộ sản xuất 14
  1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay đối với Hộ sản xuất 16
  1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay Hộ sản xuất 21
  1.3.1. Nhân tố chủ quan 21
  1.3.2. Nhân tố khách quan 22
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNo&PTNT VN, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ YÊN BÁI II 25
  2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT VN, chi nhánh thành phố Yên Bái II 25
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25
  2.1.2 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 27
  2.2 Thực trạng hiệu quả cho vay Hộ sản xuất tại NHNo&PTNT VN, chi nhánh thành phố Yên Bái II từ năm 2014 đến 2016 34
  2.2.1. Quy định chung về cho vay hộ sản xuất của NHNo&PTNT VN 34
  2.2.2. Tình hình cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh 37
  2.2.3. Thực trạng hiệu quả cho vay Hộ sản xuất 39
  2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay Hộ sản xuất 51
  2.3.1 Những thành tựu đạt được 51
  2.3.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 54
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 58
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNNo&PTNT VN, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ YÊN BÁI II 59
  3.1. Ðịnh hướng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái 59
  3.2. Ðịnh hướng hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Yên Bái 60
  3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay kinh tế hộ sản xuất tại NHNo&PTNT VN, chi nhánh thành phố Yên Bái II 62
  3.3.1. Xác định và quán triệt quan điểm về mở rộng cho vay hộ sản xuất trong thời gian tới 63
  3.3.2. Thực hiện đa dạng hóa các phương thức và hình thức cho vay 65
  3.3.3. Thực hiện cơ chế lãi suất cho vay linh hoạt trên cơ sở chính sách lãi suất của NHNo&PTNT VN 66
  3.3.4. Nâng cao chất lượng tín dụng 67
  3.3.5. Tăng cường huy động vốn và khai thác các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trên địa bàn 69
  3.4. Một số kiến nghị và đề xuất 78
  3.4.1. Kiến nghị với nhà nước 78
  3.4.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương 81
  3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 83
  Việt Nam 83
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 85
  KẾT LUẬN 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
   
  docs : (Điểm tài liệu : 0 ) : Đây là tài liệu VIP, bạn cần và nâng cấp lên tài khoản VIP để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này