PDF NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG CƠ CHÁY DO NÉN HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT (HCCI) TRÊN BĂNG THỬ

Tin đăng trong 'Tiến sĩ, thạc sĩ' bởi admin, Cập nhật cuối: 27/06/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  9.183
  Lượt thích:
  10
  Điểm thành tích:
  81.966
  [​IMG]

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. 1
  LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... 2
  MỤC LỤC ................................................................................................................... 3
  DANH MỤC KÝ HIỆU, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ................................................. 6
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................................................................... 8
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ..................................................................................... 8
  MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 10
  Chương 1. TỔNG QUAN ......................................................................................... 13
  1.1 Khái niệm chung ................................................................................................. 13
  1.2 Những ưu điểm nổi bật của công nghệ HCCI: .................................................... 16
  1.3 Tổng quan về các nghiên cứu thiết lập quá trình cháy HCCI trên động cơ diesel .
  ......................................................................................................................... 16
  Phương pháp hình thành hỗn hợp cháy HCCI ....................................... 18
  Điều khiển lượng khí sót trong xylanh ................................................... 22
  Điều khiển hiệu suất nén ........................................................................ 22
  Điều khiển tỷ số nén ............................................................................... 23
  Điều khiển tỷ lệ luân hồi khí thải ........................................................... 23
  Điều khiển nhiệt độ khí nạp .................................................................... 23
  1.4 Kết luận chương 1 ............................................................................................... 24
  Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................................................................. 25
  2.1 Đặc điểm về quá trình cháy HCCI ...................................................................... 25
  4
  2.2. Cơ sở lý thuyết về quá trình HCCI .................................................................... 26
  2.2.1. Sự hình thành hỗn hợp đồng nhất ........................................................... 27
  2.2.2 Đốt cháy hỗn hợp .................................................................................... 29
  2.3. Các thông số đặc trưng của quá trình cháy ........................................................ 31
  2.3.1. Tốc độ tỏa nhiệt trong xy lanh động cơ .................................................. 31
  2.3.2. Xác định thời điểm bắt đầu cháy ............................................................ 33
  2.3.3. Các thông số chỉ thị của động cơ ............................................................ 35
  2.4. Kết luận chương 2 .............................................................................................. 38
  Chương 3. THIẾT KẾ CẢI TIẾN ĐỘNG CƠ DIESEL SANG SỬ DỤNG NHIÊN
  LIỆU N-HEPTAN HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ CHÁY DO NÉN HỖN HỢP
  ĐỒNG NHẤT ........................................................................................................... 39
  3.1 Các phương án chuyển đổi động cơ diesel sang động cơ HCCI ......................... 39
  3.2 Đặc tính của nhiên liệu n-heptan ......................................................................... 40
  3.3 Thiết kế hệ thống cung cấp n-heptan vào đường nạp ......................................... 41
  3.4 Lựa chọn bộ sấy nóng không khí nạp ................................................................. 43
  3.5 Kết luận chương 3 ............................................................................................... 47
  Chương 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ........................................................... 48
  4.1 Động cơ thử nghiệm ............................................................................................ 48
  4.2 Nhiên liệu thử nghiệm ......................................................................................... 49
  4.3 Sơ đồ bố trí thử nghiệm và các trang thiết bị chính ............................................ 50
  Sơ đồ bố trí thử nghiệm .......................................................................... 50
  Trang thiết bị thử nghiệm ....................................................................... 51
  4.4 Chế độ chạy thử nghiệm ..................................................................................... 55
  4.5 Kết quả thử nghiệm và thảo luận ........................................................................ 55
  5
  Đặc tính cháy của động cơ HCCI ........................................................... 56
  Hệ số dư lượng không khí và thời điểm bắt đầu cháy ............................ 64
  Các thông số có ích và chỉ thị của động cơ HCCI .................................. 64
  Phát thải của động cơ HCCI ................................................................... 66
  KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................................................. 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 71
  PHỤ LỤC 1 ............................................................................................................... 74
  PHỤ LỤC 2 ............................................................................................................... 82
   
  PDF: : (Điểm tài liệu : 0 ) : Đây là tài liệu VIP, bạn cần và nâng cấp lên tài khoản VIP để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này