Tham khảo Quản lý và tăng cường tái cơ cấu thu hút FDI vào Việt Nam

Tin đăng trong 'Luận văn, luận án, Tài liệu tham khảo | Thesis' bởi admin, Cập nhật cuối: 14/06/2018.

Tags:
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  9.341
  Lượt thích:
  12
  Điểm thành tích:
  83.206
  [​IMG]
  Quản lý và tăng cường tái cơ cấu thu hút FDI vào Việt Nam
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 3
  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 3
  2. Mục đích nghiên cứu 4
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  4. Phương pháp nghiên cứu 4
  5. Kết cấu luận văn 5
  CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI NSNN CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. 8
  1.1. Tổng quan về Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 8
  1.1.1. Khái niệm về cơ sở giao thông đường bộ 8
  1.1.2. Đặc điểm cơ sở giao thông đường bộ. 12
  1.1.3. Vai trò của cơ sở giao thông đường bộ với sự phát triển kinh tế- xã hội. 13
  1.2. Nội dung chi NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 17
  1.2.1. Đặc điểm vốn và phân loại chi NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 17
  1.3. Quản lí chi NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 21
  1.3.1. Quản lý vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ 21
  1.3.2. Mục tiêu quản lý chi đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 25
  1.3.3. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý chi đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 26
  1.3.4. Nội dung cơ bản của công tác quản lý chi NSNN cho sở hạ tầng giao thông đường bộ. 27
  1.3.4.1. Phân cấp quản lý chi NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 27
  1.3.4.3. Cấp phát thanh toán vốn đầu tư. 33
  1.3.4.4. Kiểm tra giám sát, quyết toán chi NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 35
  1.4. Kinh nghiệm về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại một số địa phương và bài học kinh nghiệm rút ra. 38
  1.4.1.Kinh nghiệm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại một số tỉnh trong nước. 38
  1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm. 41
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHI ĐẦU TƯ CHO CƠ SỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG. 43
  2.1. Đặc điểm tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang 44
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 44
  2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2008-2012 45
  2.1.2.1. Kết quả đạt được 45
  2.2. Thực trạng hiệu quả chi NSNN trong đầu tư giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 52
  2.2.1. Phân cấp quản lý chi đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 52
  2.2.2. Thực trạng công tác kế hoạch, phân bổ vốn NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 56
  Công tác xây dựng kế hoạch và bố trí vốn đầu tư: 56
  2.2.3. Công tác cấp phát thanh toán vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng GTĐB trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 65
  2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý chi NSNN cho cơ sở giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 75
  2.3.1.Thành tựu đạt được 75
  2.3.1.1. Vốn đầu tư của tỉnh cho cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh: 75
  2.3.1.2. Về quản lý chi đầu tư cơ sở giao thông đường bộ trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn vừa qua: 79
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 83
  CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI NSNN CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 95
  3.1. Mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quyên Quang giai đoạn 2011-2015 và nhu cầu vốn đầu tư 95
  3.1.1. Mục tiêu phát triển mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 95
  3.1.2. Nhu cầu vốn đầu tư cơ sở giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015. 101
  3.2. Yêu cầu của việc chi quản lý đầu tư cơ sở giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 105
  3.3. Những giải pháp chủ yếu tăng cường công tác quản lý chi NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 106
  3.3.1. Phân cấp triệt để trong quản lý chi đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 106
  3.3.2. Hoàn thiện công tác kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 110
  3.3.3. Tăng cường giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư cho các dự án cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 113
  3.3.4. Kiện toàn công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ sở GTĐB hoàn thành. 115
  3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý chi NSNN cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 117
  3.4.1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước 117
  3.4.2. Giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô 117
  3.4.3. Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng đường bộ 118
  3.4.4. Nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý vốn đầu tư 118
  KẾT LUẬN 119
   
  DOC : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này