PDF Tìm hiểu nhân tướng học theo Kinh Dịch, Thiệu Vĩ Hoa

Tin đăng trong 'Tử vi, phong thủy, tướng số...' bởi mod_van, Cập nhật cuối: 13/12/2021.

 1. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  2.666
  Lượt thích:
  34
  Điểm thành tích:
  25.870
  [​IMG]

  [​IMG]
  Tìm hiểu nhân tướng học theo Kinh Dịch, Thiệu Vĩ Hoa
  362 trang
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...
 2. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  2.666
  Lượt thích:
  34
  Điểm thành tích:
  25.870
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1
  XƯƠNG ĐẦU VÀ XƯƠNG MẶT
  ❖ Ý NGHĨA CỦA TƯỚNG PHÁP XƯƠNG ĐÁU VÀ XƯƠNG MẶT 5
  ❖ CHÚ GIẢI VẾ 38 XƯƠNG TIẾN SƠN 7
  ❖ CHÚ GIẢI VẾ 34 XƯƠNG HẬU SƠN 10
  ❖ CHÚ GIẢI VÉ 12 XƯƠNG 13
  LÝ LUẬN VẾ CÁC XƯƠNG KHÁC ở VÙNG ĐẨU VÀ VÙNG MẶT 18
  ❖ BẢNG PHÂN TÍCH VÉ THÀNH CÔNG TRONG cuộc ĐỜI CỦA THẬP NHỊ KHỞI CÓT
  (12 XƯƠNG NHÔ) . 36
  CHƯƠNG 2
  TAM ĐÌNH, TAM QUAN, TỨ ẢI, TỨ ĐỘC, NGŨ NHẠC,
  NGŨ TINH, LỤC PHỦ, LỤC DIỆU, TỨ HỌC ĐƯỜNG,
  BÁT HỌC ĐƯỜNG, BÁT QUÁI, cửu CHÂU
  ❖ Ý NGHĨA CỦA TƯỚNG PHÁP TAM ĐÌNH 38
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LỲ THƯỢNG ĐÌNH 39
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ TRUNG ĐÌNH 40
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ HẠ ĐÌNH 41
  ❖ PHẢN TÍCH TƯỚNG LÝ TAM QUAN Từ ẢI 41
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ TỨ ĐỘC 42
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ NGŨ NHẠC 43
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LY NGŨ TINH 44
  ❖ PHAN TÍCH TƯỚNG LÝ LỤC PHỦ 44
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ LỤC DIỆU 45
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ Từ HỌC ĐƯỜNG VÀ BÁT HỌC ĐƯỜNG 46
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ BÁT QUÁI cửu CHÂU 47
  CHƯƠNG 3
  12 CUNG, 13 BỘ VỊ
  ❖ Ý NGHĨA CỦA TƯỚNG PHÁP 12 CUNG 55
  ❖ PHÀN TÍCH TƯỞNG LÝ CUNG MỆNH 56
  ❖ PHẰN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG TÀI BẠCH (CUNG TIỀN TÀI) 57
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG HUYNH ĐỆ (CUNG ANH EM) 58
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG ĐIẾN TRẠCH 59
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG NAM NỮ 60
  ❖ PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG NÔ BỘC 61

  PHẰN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG THÈ THIẾP 62
  PHẢN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG TẬT ÁCH 63
  PHẦN TÍCH TƯỠNG LÝ CUNG THIÊN DI 64 .
  PHĂN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG QUAN LỘC 65
  PHÀN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG PHÚC ĐỨC 66
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ CUNG PHỤ MẪU 66
  Ý NGHĨA TƯỚNG PHÁP 13 Bộ VỊ 68
  ĨIÉU CHUẨN PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ 13 Bộ VỊ VÀ VẬN MỆNH 68
  CHƯƠNG 4
  NGŨ HÌNH
  Y NGHĨA TƯỚNG PHÁP CỦA NGŨ HÌNH 75
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ NGƯỜI HÌNH MỘC 76
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ NGƯỜI HÌNH HỎA 78
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ NGƯỜI HÌNH THỔ 79
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ NGƯỜI HÌNH KIM 81
  PHÂN TÍCH TƯỚNG LÝ NGƯỜI HÌNH THỦY 83
  CHƯƠNG 5
  HÌNH - THẦN - TIẾNG NÓI - KHÍ THỨC
  Ý NGHĨA TƯỚNG PHÁP CỦA HÌNH VÀ THẲN 87
  GIỌNG NÓI VÀ TƯỚNG só HỌC 92
  ♦ Ý NGHĨA TƯỚNG PHÁP CỦA KHÍ THỨC 94
  > QUAN HỆ LIÊN ĐỚI VÉ ĐI ÉM TÓT VÀ ĐIẾM XẤU GIỮA HÌNH, THẲN, GIỌNG NÔI VÀ KHÍ SẮC 95
  ♦ BẢNG PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN sự KHÁC BIỆT TRONG THÀNH CÔNG
  CỦA NHỮNG NGƯỜI HÌNH Mộc 98
  CHƯƠNG 6
  TAI (NHĨ)
  :• ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC Bộ PHẬN ở VÙNG TAI 99
  :• NHÌN TƯỚNG TAI ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÒNG THỦ VÀ THẤY Được
  THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 100
  :♦ NHÌN TƯỚNG TAI ĐỂ ĐOÁN BIẾT VÉ CÁC QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH
  VÀ ĐƯỜNG HÔN NHÂN, CON CÁI 105
  :♦ XEM TƯỚNG TAI ĐỂ ĐOÁN BIẾT VÊ TRÍ TUỆ, sức KHỎE VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
  CỦA MỖI NGƯỜI 109
  :• ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG LÝ, ĐIẾM XẤU, ĐIÉM TỐT TRONG TƯỞNG TAI CỦA Nữ GIỚI 113
  :• CÁC Bộ PHẬN CỦA TAI , 115
  :♦ CÁC DẠNG TƯỚNG TAI 116

  CHƯƠNG 7
  TRÁN
  ❖ ĐẶC TÍNH VỊ TRÍ CỦA TRÁN 125
  ❖ NHÌN TƯỚNG TRÁN ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÓNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 126
  ❖ XEM TƯỚNG TRÁN ĐỂ ĐOÁN BIẾT VÉ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH,
  HÔN NHÂN VÀCON CÁI 131
  ❖ XEM TƯỚNG TRÁN ĐỂ ĐOÁN ĐỊNH VÉ sức KHỎE, TRÍ TUỆ CŨNG NHƯ CÁ TÍNH
  VÀ PHẲM CHẤT ĐẠO ĐỨC . 135
  ❖ ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG LÝ, ĐIẾM TỐT VÀ ĐIÉM XẤU TRONG TƯỚNG TRÁN CỦA Nữ GIỚI 138
  ❖ CÁC DẠNG TƯỚNG TRÁN 142
  ❖ CÁC ĐƯỜNG VÂN TRỂN TRÁN 145
  CHƯƠNG 8
  ẤN ĐƯỜNG
  ❖ ĐẶC TÍNH VỊ TRÍ CỦA ẤN ĐƯỜNG 148
  ❖ NHÌN TƯỚNG ẤN ĐƯỜNG ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÒNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 150
  ❖ XEM ẤN ĐƯỜNG ĐỂ ĐOÁN ĐỊNH VÉ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH,
  ĐƯỜNG HÔN NHÂN, CON CÁI 152
  ❖ XEM ẤN ĐƯỜNG ĐỂ ĐOÁN ĐỊNH VÉ sưc KHỎE, TRÍ TUỆ, CÁ TÍNH VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO Đức ..153
  ❖ ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG LÝ VÀ ĐIỂM TỐT. ĐIỂM XẤU QUA ẤN ĐƯƠNG CỦA Nữ GIỚI 155
  ❖ CÁC DẠNG ĐƯỜNG VÂN ờ ẤN ĐƯỜNG 157
  CHƯƠNG 9
  LÔNG MÀY
  ❖ ĐẶC TÍNH Bộ PHẬN CỦA LÔNG MÀY 160
  ❖ NHÌN TƯỚNG LÝ LỒNG MÀY ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CỔNG HAY PHÒNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 162
  ❖ XEM TƯỚNG LÔNG MÀY ĐỂ ĐOÁN BIỂT VÉ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH,
  HÔN NHẰN, CON CÁI 167
  ❖ XEM TƯỚNG LÔNG MÀY ĐỂ ĐOÁN ĐỊNH VỂ sức KHỎE, TRÍ TUỆ, CÁ TÍNH
  VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO Đưc ; 174
  ❖ ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG LỶ, ĐIỀM TỐT VÀ ĐIÉM XẤU TRONG TƯỚNG LÔNG MÀY CỦA Nữ Glởl 181
  ❖ CÁC DẠNG LÔNG MÀY 185
  CHƯƠNG 10
  MẮT
  ❖ ĐẶC ĐIỂM CỦA MẮT 189
  ❖ NHÌN TƯỚNG MẮT ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÒNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG SựNGHIỆP; 191
  ❖ XEM QUAN HỆ GIA ĐÌNH, HỒN NHÂN VÀ CON CÁI QUA TƯỚNG MẮT 197

  ❖ XEM VẤN ĐỂ SỨC KHỎE, TRÍ TUỆ, TÍNH CÁCH, PHẨM CHẤT QUA TƯỚNG MẮT 203
  ❖ XEM VẬN TỐT XẤU QUA TƯỚNG MẮT ĐẶC BIÊT CỦA NỮ 214
  ❖ CÁC Kiểu TƯỚNG MẮT 221
  CHƯƠNG 11
  MŨI
  ❖ ĐẶC ĐIỂM CỦA MŨI 228
  ❖ NHÌN TƯỚNG MŨI ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÒNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CÓNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 229
  ❖ XEM QUAN HỆ GIA ĐÌNH, HÔN NHẢN VÀ CON CÁI QUA TƯỚNG MŨI 235
  ❖ XEM TÌNH HÌNH sưc KHỎE, TRÍ TUỆ, TÍNH CÁCH VÀ PHẨM CHẤT QUA TƯỚNG MŨI 238
  ❖ XEM VẬN TỐT XẤU QUA TƯỞNG MŨI ĐẶC BIỆT CỦA Nữ 243
  CHƯƠNG 12
  GÒ MÁ
  ❖ ĐẶC ĐIỂM CÁC Bộ PHẬN TRỂN GÒ MÁ 252
  ❖ NHÌN TƯỚNG GÒ MÁ ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÒNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 253
  ❖ XEM QUAN HỆ GIA ĐÌNH, HÔN NHÂN VÀ CON CÁI QUA TƯỚNG MŨI 255
  ❖ XEM VẤN ĐẾ SỨC KHỎE, TRÍ TUỆ, TÍNH CÁCH, PHẨM CHẤT QUA TƯỚNG GÒ MÁ 256
  ❖ XEM VẬN TÓT XẤU QUA TƯỚNG GÒ MÁ ĐẶC BIỆT CỦA Nữ 257
  CHƯƠNG 13
  NHẮN TRUNG
  ❖ ĐẶC TÍNH CỦA NHÂN TRUNG 261
  ❖ NHÌN TƯỚNG NHÂN TRUNG ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÒNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 263
  ❖ NHÌN TƯỚNG NHẢN TRUNG ĐOÁN Được QUAN HỆ GIA TỘC VÀ CHUYÊN HÔN NHÂN CON CÁI 264
  ❖ NHÌN TƯỚNG NHÂN TRUNG ĐOÁN TRÍ TUỆ VÀ sức KHỎE, CŨNG NHƯ CÁ TÍNH
  VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO Đửc 265
  ❖ NHẰN TRUNG BÁO HIỆU ĐIẾM LÀNHVÀĐIÉM Dữ ở Nữ GIỚI 267
  ❖ TƯỚNG NHÂN TRUNG TIÊU BIỂU 269
  CHƯƠNG 14
  PHÁP LỆNH
  ❖ ĐẶC TÍNH CỦA PHÁP LỆNH 271
  ❖ NHÌN TƯỚNG PHÁP LỆNH ĐOÁN ĐƯỢC THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÒNG THỦ,
  CŨNG NHƯ THẤY Được THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 272
  ❖ NHÌN TƯỚNG PHÁP LỆNH ĐOÁN Được QUAN HỆ GIA TỘC VÀ CHUYỂN HÔN NHÂN CON CÁI...274
  ❖ NHÌN PHÁP LỆNH ĐOÁN TRÍ TUỆ VÀ sưc KHỎE, CŨNG NHƯ CÁ TÍNH VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO Đức... 274
  ❖ PHÁP LỆNH BÁO HIỆU ĐIẾM LÀNH VÀĐIÉM DỮ ở NỪGIỚI 276
  ❖ TƯỚNG PHÁP LỆNH TIÈU BIỂU 277

  CHƯƠNG 15
  MIỆNG, MÔI, LƯỠI, RĂNG
  ❖ ĐẶC TÍNH CỦA MIỆNG 280
  ❖ NHÌN TƯỚNG MIỆNG ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CÔNG HAY PHÒNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 282
  ❖ NHÌN MIỆNG ĐOÁN Được QUAN HỆ GIA Tộc VÀ CHUYÊN HÔN NHÂN CON CẢI 284
  ❖ NHÌN MIỆNG ĐOÁN TRÍ TUỆ VÀ sức KHỎE, CŨNG NHƯ CÁ TÍNH VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 285
  ❖ MIỆNG BÁO HIỆU ĐIỀM LÀNH VÀ ĐIẾM Dữ ở NỮ GIỚI 288
  ❖ MÔI 290
  ❖ LƯỠI 293
  ❖ RĂNG 294
  ❖ TƯỚNG MIÈNG TIÈU BIỂU 299
  ❖ TƯỚNG RĂNG TIỂU BIỂU 301
  CHƯƠNG 16
  ĐỊA CÁC, TAI CỐT
  ❖ ĐẶC TÍNH CỦA ĐỊA CÁC VÀ TAI CÓT 303
  ❖ NHÌN TƯỞNG ĐỊA CÁC, TAI CỐT ĐOÁN Được THỜI cơ TẤN CỒNG HAY PHÒNG THỦ
  VÀ THẤY ĐƯỢC THÀNH CỔNG HAY THẤT BẠI TRONG sự NGHIỆP 304
  ❖ NHÌN ĐỊA CÁC, TAI CÓT ĐOÁN Được QUAN HỆ GIA TỘC VÀ CHUYỆN HỒN NHÂN CON CÁI 306
  ❖ NHÌN ĐỊA CÁC, TAI CỐT ĐOÁN TRÍ TUỆ VÀ sức KHỎE, CŨNG NHƯ CÁ TÍNH
  VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 307
  ❖ ĐỊA CÁC VÀ TAI CỐT BÁO HIỆU ĐIỂM LÀNH VÀ ĐIẾM DỨ ở Nữ GIỚI 309
  ❖ TƯỜNG ĐỊA CÁC TIỂU Biểu 310
  CHƯƠNG 17
  CÁCH XEM TƯỚNG MẶT THEO TUổl
  ❖ NGOẠI THƯƠNG VẬN 316
  ❖ NHÂN THƯƠNG VẬN 319
  ❖ MI THƯƠNG VẬN 323
  ❖ NHÃN THƯƠNG VẬN 327
  ❖ THIÊN THƯƠNG VẬN 330
  ❖ HÒA THƯƠNG VẬN 332
  ❖ ĐÓN THƯƠNG VẬN 334
  ❖ THỰC LỘC THƯƠNG VẬN 336
  ❖ GIA KHỐ VẬN 339
  ❖ ĐỊA KHỐ VẬN 343
  ❖ ĐỊA CHI VẬN . 347
   

Chia sẻ trang này