PDF Tuyển tập các đề thi vào ngân hàng

Tin đăng trong 'Đề thi tuyển dụng | Recruiment Exams' bởi admin, Cập nhật cuối: 15/05/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  9.334
  Lượt thích:
  12
  Điểm thành tích:
  83.156
  [​IMG]

  Tuyển tập các đề thi vào ngân hàng

  MỤC LỤC
  BẢNG TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ................................................................ 4
  PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM ......................................................................................................................... 7
  CHƯƠNG 1: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG........................................................................................ 7
  A - Kiến thức về Luật..................................................................................................................................... 7
  B - Kiến thức Nghiệp vụ............................................................................................................................... 42
  CHƯƠNG 2: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG .............................................................. 85
  CHƯƠNG 3: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ............................................................. 92
  CHƯƠNG 4: TRẮC NGHIỆM HIỂU BIÊT CHUNG .......................................................................................... 103
  PHẦN 2 – CÂU HỎI TỰ LUẬN .............................................................................................................. 113
  CHƯƠNG 1: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG............................................................................................... 113
  CHƯƠNG 2: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG ....................................................................... 117
  PHẦN 3 – BÀI TẬP .................................................................................................................................. 118
  CHƯƠNG 1: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG................................................................................................ 118
  CHƯƠNG 2: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG......................................................................... 134
  PHẦN 4 – IQ và GMAT ........................................................................................................................... 140
  I) GMAT (Graduate Management Admission Test) ........................................................................................ 140
  II) IQ (Intelligent Quotient)............................................................................................................................... 148
  PHẦN 5 – TIẾNG ANH ........................................................................................................................... 179
  PHẦN 6 – TIN HỌC ................................................................................................................................. 209
  PHẦN 7 – VERBAL TEST - NUMERICAL TEST - CLERICAL TEST ........................................... 229
  I. VERBAL TEST ........................................................................................................................................... 229
  II. NUMERICAL TEST.................................................................................................................................... 234
  III. CLERICAL TEST........................................................................................................................................ 241
  PHẦN ĐÁP ÁN ......................................................................................................................................... 249
  ĐÁP ÁN PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM ..................................................................................................................... 249

  CHƯƠNG 1: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG............................................................................ 249
  A - Kiến thức về Luật................................................................................................................................. 249
  B - Kiến thức Nghiệp vụ............................................................................................................................. 298
  CHƯƠNG 2: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG.................................................... 346
  CHƯƠNG 3: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ................................................. 354
  CHƯƠNG 4: TRẮC NGHIỆM HIỂU BIẾT CHUNG................................................................................. 357
  ĐÁP ÁN PHẦN 2 – CÂU HỎI TỰ LUẬN ........................................................................................................... 371
  CHƯƠNG 1: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG..................................................................................... 371
  CHƯƠNG 2: CÂU HỎI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG ............................................................. 421
  ĐÁP ÁN PHẦN 3 – BÀI TẬP............................................................................................................................... 434
  CHƯƠNG 1: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG...................................................................................... 434
  CHƯƠNG 2: BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG............................................................... 451
  ĐÁP ÁN PHẦN 4 – IQ VÀ GMAT....................................................................................................................... 455
  I) GMAT .................................................................................................................................................. 455
  II) IQ .......................................................................................................................................................... 466
  ĐÁP ÁN PHẦN 5 – TIẾNG ANH......................................................................................................................... 499
  ĐÁP ÁN PHẦN 6 – TIN HỌC .............................................................................................................................. 529
  ĐÁP ÁN PHẦN 7: VERBAL TEST – NUMERICAL TEST – CLERICAL TEST.............................................. 532
  I. VERBAL TEST ................................................................................................................................... 532
  II. NUMERICAL TEST .......................................................................................................................... 539
  III. CLERICAL TEST .............................................................................................................................. 551
  PHỤ LỤC SÁCH....................................................................................................................................... 562
  PHỤ LỤC 1: CÁC KÝ HIỆU TOÁN HỌC VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG................................................................ 562
  PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP (QĐ 48/2009/BTC) .................................. 562
  PHỤ LỤC 3: BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (QĐ 48/2009/BTC) ......................... 564
  PHỤ LỤC 4: BÁO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – PP TRỰC TIẾP (QĐ 48/2009/BTC) ............................... 565
  PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ – PP GIÁN TIẾP (QĐ 48/2009/BTC) ................................ 566
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................................ 568
   
  tuyển tập đề thi vào ngân hàng : (Điểm tài liệu : 0 ) : Đây là tài liệu VIP, bạn cần và nâng cấp lên tài khoản VIP để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này